0

De Jongbloed Foundation

De opbrengsten van ons bier gaan naar de Jongbloed Foundation en worden besteed aan goede doelen in de regio Twente.

De Jongbloed Foundation wil bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven voor speciale doelgroepen die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden niet meekomen in het maatschappelijk functioneren.

De stichting richt zich op de hele wereld waarbij de focus ligt op in Twente gevestigde stichtingen die tot doel hebben maatschappelijk functioneren te veraangenamen of te verbeteren. De stichting wil niet alleen graag in haar achtertuin– waar er direct zicht en controle op is – problemen (klein en groot) oplossen, maar ook een bijdrage leveren aan het welzijn van volwassenen en kinderen in andere landen van de wereld.

De stichting draagt bij in de vorm van tijd en geld om maatschappelijke problemen op te lossen en/of hiervoor aandacht te vragen. Het kan gaan om een vakantie, studiebegeleiding, hulp bij ziekte, armoedebestrijding of gewoon een leuk uitstapje voor een gezin of individu. In het buitenland zal de bijdrage vooral financieel zijn, al dan niet op eigen initiatief en inzet als wel middels een stichting die in een betreffend land haar sporen heeft verdiend. Ieder kind heeft recht op een zorgeloze en blije jeugd en het beste wat er mogelijk is.

We hebben via de Jongbloed Foundation de volgende goede doelen ondersteund:

  1. Sheltersuit
  2. Medisch Spectrum Twente
  3. Roessingh
  4. Kans voor een kind
  5. Stichting Present
  6. Voedselbank Enschede Haaksbergen

Voor meer informatie kijk op: https://jongbloed.foundation/ 

»

Copyright Jongbloed-cerveza anno 2005 – Geen 18, dan ook geen alcohol!