0

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens

Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website jongbloed-cerveza.nl aan Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales verstrekt. 

Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail/per post) contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website jongbloed-cerveza.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgelsgen servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales heeft hier geen invloed op. Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales heeft Google geen toestemming gegeven om via Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jongbloed-cerveza.nl Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website jongbloed-cerveza.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales via info@jongbloed-cerveza.nl. 

www.jongbloed-cerveza.nl is een website van Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales.

Bedrijfsgegevens

Jongbloed Cerveza Abogados Fiscales
Marthalaan 5

7511 AZ Enschede
T: +31 - (0)88 027 00 77
E: info@jongbloed-cerveza.nl
KvK: 60925906

»
»

Copyright Jongbloed-cerveza anno 2005 – Geen 18, dan ook geen alcohol!